Правила за ползване на сайта

Правила за ползване на сайта
Този сайт предоставя достоверна в голямата си част авторска информация в областта на психлогията и психоанализата, но не може по никакъв начин да замени консултацията със специалист. Информацията за състоянията не дава основание въз основа на нея да се предприема лечение или самолечение, както и да се поставя диагноза. Сайтът не носи отговорност за действия или бездействия, продиктувани от публикуваните в него материали, снимки, видеа или звукови файлове. Сайтът не носи отговорност за достоверността на информацията в линкове, които са публикувани във връзка с авторска информация.

Във връзка с използването на услугите на сайта http://urologist.bg ние обработваме лични данни при условията на Политиката за защита на личните данни, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия.

Политика за защита на личните данни
Защитата на личните Ви данни е отговорност, на която обръщаме специално внимание, отчитайки неприкосновеността на личността и разполагаме със система за защита на личните данни на физическите лица.
Ние съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира ефективното функциониране на http://urologist.bg или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени.
Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в Интернет следва да имате предвид, че предаването на информация по Интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.

Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и опциите, които притежавате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.
Личните данни, които обработваме, се предоставят директно от Вас или се събират автоматично.

Правното основание, въз основа на което http://urologist.bg обработва лични данни е даденото от Ваша страна доброволно съгласие.

Лични данни, които Вие предоставяте:

Личните данни, които предоставяте директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Предоставянето на личните Ви данни при използването на сайта не е задължително.

Целите на събирането на посочените лични данни са описани по-долу в настоящата политика за поверителност и защита на личните данни.

1. Социални медии по различни начини.
Интегрирали сме приставки на социални медии в сайта http://urologist.bg и разполагаме с фейсбук страница. Това означава, че когато кликнете върху един от тези бутони (като бутона „харесва ми” на Facebook), споделяме част от информацията Ви с доставчика на съответната социална медия. Ако в този момент сте вписани в профила си в съответната социална медия, доставчикът на медията може да свърже тази информация с Вашия профил в социалната медия и евентуално да покаже вашите действия на профила Ви, правейки ги видими за останалите потребители, с които сте свързани.
Също така е възможно да ползваме други функции, които социалните медии ни предоставят като възможност за контакт, индетификация, споделяне на информация и т.н.

2. Автоматично събирани лични данни
Когато посещавате http://annatodorova.com, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не Ви идентифицира лично.

2.1 Log Files): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили.

2.2. Бисквитки (‘Cookie’): това е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе на взаимодействието с наш или друг сайт. Повече информация за „cookie” можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html.

2.3. Web beacons събират информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните ‘бисквитки’ (‘cookies’). Повече информация за уеб указателите можете да намерите на: http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.htm

Цели на обработка на личните Ви данни:
http://urologist.bg обработва личните Ви данни само за целите, описани по-долу:
• за регистрация и комуникация с Вас
• за измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение
• да Ви изпращаме информация, която изрично сте поискали
• за маркетингови цели
• да Ви изпращаме маркетингови съобщения и информация на трети страни, когато изрично сме получили Вашето съгласие за това.
Разпознаване и събиране на IP адреса позволява:
• разкриване на идентичността на потребители в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите условия
• анализ на трафика към сайта
• предпазване от злонамерени атаки

Вашите права и възможности във връзка с обработване на лични данни
1. Може да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни
2. Може по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват
3. Може по всяко време да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни, което сте предоставили в предходен момент.
4. Имате право да бъдете „забравени“, т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити или частично изтрити при наличие на някое от следните основания:
4.1.личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
4.2.в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни;
4.3.ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;
4.4. в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;
4.5. други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;
Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на следния електронен адрес: contact@urologist.bg, изпратено от регистрационния ви имейл адрес, съдържащо цялата необходима информация, за да бъдете индентифицирани точно.
В случаите на упражняване на правата по чл. 17 от GDPR, http://urologist.bg изтрива единствено личните данни на субекта, но не и публично достъпни публикации, които субектът на данните е направил или споделил в други Интернет сайтове или социални мрежи.

Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаването му.

В случай че имате въпроси, коментари или оплаквания във връзка с настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни или в случай че желаете да упражните правата си или да актуализирате предоставените лични данни, моля да се свържете с нас чрез email на следния адрес: contact@urologist.bg