Завърши поредния мултидисциплинарен Конгрес за урологични тумори във Виена

A-AA+

11-ти Мултидисциплинарен Конгрес за урологични тумори във Виена
Използвайки четиридесетгодишната от откриването на PSA като отправна точка за диагностика на простатния карцином, EMUC19 започна тази година със сесия за ранно откриване на рак на простатата.

Сесията демонстрира мултидисци- плинарния характер на научната програма EMUC, като се възползва от експертизата на уролози, радиационни онколози, радиолози, патолози и изследователи. Експертите твърдят, че продължаването на използването на PSA като скринингов инструмент е ключово. Също така той показва текущото състояние и бъдещия потенциал на злокачествения процес да се развие. По време на Конгреса се акцентира върху образната диагностика и алтернативите за скрининг на базата на биомаркери.

Лекарите бяха единодушни, че за справяне с рака на простатата се изисква прилагане на мултидисциплинарни стратегии при генито-пикочните заболявания със злокачествен характер.

Допълнителни дейности по време на Конгреса бяха:

  • 8-ма среща на секцията за урологична образна диагностика (ESUI)
  • Европейско училище по урология (ESU)
  • EMUC симпозиум по пикочно-полова патология и молекулярна диагностика (ESUP)

emuc.org

Харесахте ли статията? Споделете я с приятели!