Стадии на рака на простатата

A-AA+

При диагностициране на простатен карцином следващата стъпка е да се определи стадия на болестта, а оттук и прогнозата за пациента.При диагностициране на простатен карцином следващата стъпка е да се определи стадия на болестта, а оттук и прогнозата за пациента. Въведеното стадиране на рака на простатата у нас е следното:

1. Първичен тумор (Tx – не се открива първичен тумор; T0 – без доказателства за тумор; T1 – наличие на тумор, но без клинични или образни данни; T1a – тумор в простатен резектат ≤ 5%; T1b – тумор в простатен резектат > 5%; T1c – тумор, открит с иглена биопсия по повод висок серумен PSA; T2 – тумор, достъпен за изследване, но неизлизащ извън границите на простата; T2a – тумор, заемащ половината или по-малко от един лоб; T2b – тумор, заемащ повече от половината от един лоб; T2c – тумор в двата лоба; T3 – тумор, прорастващ през простатна капсула; T3a – тумор, прорастващ през простатна капсула от едната или от двете страни; T3b – тумор, прорастващ в едното или двете семенни мехурчета; T4 – тумор, прорастващ в съседни структури)

2. Тумор с разсейки в регионални лимфни възли (Nx – не се откриват регионални лимфни възли; N0 – без разпространение в регионални лимфни възли; N1 – наличие на метастази в регионални лимфни възли)

3. Тумор с далечни метастази (Mx – не са търсени далечни метастази; M0 – липсват далечни метастази; M1 – наличие на далечни метастази; M1a – далечни метастази в лимфни възли, отвъд регионални; M1b – далечни метастази в кости; M1c – метастази в други органи, независимо от кости)

Въз основа на състоянието на карцинома са въведени и допълнителни прогностични групи, които определят риска раковите клетки да се разпространят извън простатната жлеза. Уролозите боравят с информацията стадий на карцинома, изходна стойност на PSA и оценка на Глисън.

Според стандартизираните ръководства на Европейската урологична асоциация EAU пациентите могат да бъдат разделени в следните основни групи:

Група I (на мъже с нисък риск да са болни от рак на простатата): стадий T1-2а N0, PSA < 10 ng/mL, оценка по Глисън до 6.

Група II (на мъже със среден риск да са болни от рак на простатата): стадий T2b-2c N0, PSA < 10-20 ng/mL, оценка по Глисън 7. Може да се приеме, че рискът е подобен и при само един от посочените показатели.

Група III (на мъже с висок риск да са болни от рак на простатата): стадий T3a N0 или PSA > 20 ng/mL, оценка по Глисън над 8.

Група IV (на мъже с изключително висок риск от рак на простатата): стадий T3b-4 N0 или всяко N1, т.е. наличие на разсейки в лимфните възли.

За да се достигне до решение какво да бъде лечението на болния от простатен карцином се прави отговорна оценка на неговото общо физическо състояние, придружаващи други заболявания, очакваната продължителност на живота (според специални таблици за статистическо изчисляване продължителността на живота при мъже в България). Медицината се развива с такива темпове, а терапиите при рак на простатата се усъвършенстват така, че все по-тежки диагнози и все по-напреднали стадии на заболяването имат положителна развръзка.

Харесахте ли статията? Споделете я с приятели!