Туморен маркер

A-AA+

Туморните маркери са белтъчни вещества, чието наличие говори за активни ракови клетки в тялото. Туморните маркери са белтъчни вещества, чието наличие говори за активни ракови клетки в тялото. Повишената им концентрация в организма е почти сигурна индикация за неопластичен процес. Лабораторните изследвания целят да се открият високи количества туморен маркер и са широко приложими в онкологията.

Туморните маркери не притежават органна специфичност.

Различните видове рак произвеждат различни туморни маркери. Най-често за всяка отделна локализация на карцинома се изследва туморен маркер “на първи избор”, който обичайно е повишен и освен това туморен маркер “на втори избор”, който се изследва при липса на повишаване на туморния маркер на първи избор.
Всеки вид онкомаркер е отговорен за даден вид злокачествен процес. Например онкомаркерът за рак на гърдата и на яйчниците е СА 15.3, а онкомаркерът СА 15 – с незначителна разлика, вече се явява туморен маркер на метастазен процес в посочените органи.

Като диагностичен метод туморните маркери са безболезен, бърз и ефективен начин да се открият рано злокачествени образувания. Все пак този метод за диагностициране не е 100 % достоверен. Учените твърдят, че резултатите могат да се приемат с около 60-70 % сигурност. Често повишени туморни маркери не се оправдават от последващи изследвания като биопсия например.Практиката показва, че повишени нива на онкомаркера може да са в резултат на доброкачествени образувания или възпалителни процеси.

Единственият туморен маркер с почти пълна достоверност е PSA /простатен симптоматичен антиген на простатата/, но дори той не винаги показва рак, защото се влияе от наскоро проведени ректални прегледи и други видове изследвания.

С помощта на туморните маркери може в голяма степен да се проследи има ли ефективност от лечението, което се извършва в момента. Ако в стойностите на маркера няма промяна най-вероятно карциномът не се повлиява от избраната терапия и тя следва да се промени.

Излекувани от рак на простатата пациенти чрез радикална операция също се наблюдават ежегодно чрез PSA туморен маркер. Нарастване на стойностите може да говори за поява на рецидив.

Простатно специфичният антиген (РSА) се използва успешно за ранната диагностика на простатен карцином. PSA е гликопротеин, образува се само в простатна тъкан. Умерено повишени стойности на антигена могат да се срещнат при пациенти с аденом на простатата (доброкачествена простатна хиперплазия) или простатит. Световен стандарт в профилактичния урологичен преглед е съчетаване на ректално туширане, ехография за пряк оглед на органа и PSA туморен маркер. Специалистите посочват между 20-60% нечувствителност на маркера в зависимост от стадия на заболяването и спецификата на организма.

Харесахте ли статията? Споделете я с приятели!