Уроинфекции

A-AA+

Урологичните инфекции се срещат на второ място по честота след инфекциите на дихателната система.Уроинфекциите са обобщаваща диагноза за бактериални възпалителни процеси, засягащи зоната между уретера и бъбречния паренхим.

Урологичните инфекции се срещат на второ място по честота след инфекциите на дихателната система. Знае се, че момичетата боледуват по-често поради анатомичните особености на уретера и близостта й до влагалището. По международни данни при новородени бактериурия се установява при 1% от групата. В предучилищната възраст тези инфекции зачестяват като при момичетата се срещат в 4,5%, а при момчетата в 0,5% В училищна възраст тенденцията се запазва, но налага болнично лечение при около 10% от засегнатите.

Задължителен критерий за уроинфекция е наличието на сигнификантна бактериурия.
Симптомите са: бледост, безапетитие, хипотония, неспокойство, а при по-големите деца коремна булка с дизурични смущения, температура и отпадналост. Броят на бактериите се смята за основа в диагнозата им. Най-чест причинител на енфекция са E. coli. Инфектиращите бактерии достигат бъбречните тъкани, движейки се обратно на уринарния поток.

И при момичетата, и при момчетата съществува естествена защита против инфекции на пикочния мехур: добре изпразващ се мехур със запазен обем и уринен ток, защита от страна на епителните клетки, които имат способността да унищожават бактериите по естествен начин и благодарение на силна имунна защита от лигавичния IgA.

Дивертикули на пикочния мехур могат да играят роля на резервоар и място за развитие на бактериите. Друг проблем е дренажа на пикочните пътища, обструктувните уропатии, нефролитиазата, констипацията.

Добрата клинична пракатика изисква търсене на медикаменти за лечение и превенция. Извършва се стимулиране на локалната имунна реакация чрез:

  • препарати с антиадхезивни свойства
  • антибактериални препарати
  • аналгетици и лекарства с противовъзпалителен ефект
Харесахте ли статията? Споделете я с приятели!