Метастази при рак /простатен карцином/

Метастази при рак /простатен карцином/

Под това наименование се разбира разпространението на болестен злокачествен процес от едно място в тялото в друго. Преводът на старогръцката дума „метастазос” – нещо, което се прехвърля, прихваща се другаде. прочетете още

Костна сцинтиграфия

Костна сцинтиграфия

Практиката показва, че простатният карцином образува най-често метастази в скелетната система, затова костната сцинтиграфия намира широко приложение в ранното откриване на костни метастази при напредване на болестта. прочетете още