Костна сцинтиграфия

A-AA+
Костната сцинтиграфия намира широко приложение в ранното откриване на костни метастази при напредване на болестта.Практиката показва, че простатният карцином образува най-често метастази в скелетната система, затова костната сцинтиграфия намира широко приложение в ранното откриване на костни метастази при напредване на болестта. Наличието на костни метастази определя терапивтичното поведение. Извършването на костна сцинтиграфия е задължително, преди да се започне лечението при карцином на простатата.

Какво представлява изследването?

Костната сцинтиграфия е диагностична процедура, която открива болестни промени в костите, като визуализира метаболитната активност на костното вещество Методиката е много по-чувствителна от рентгеновите графии на костите и дава възможност за точно количествено измерване на лезиите.

Предимство за това изследване е, че се получава образ на цялото тяло и допълнителни (ако е необходимо) изследвания, без допълнително лъчево натоварване на пациентите. При всички изследвания в нуклеарната медицина източникът на лъчение е самия пациент, а не апаратурата.

Преди изследването се инжектира се радиоизотоп (99mTc-MDP). Това вещество е радофармацевтик и се натрупва специфично само в костите, като натрупването му е толкова по-голямо, колкото по-висока е метаболитната активност в зоните на костта, които са болестно променени. Има заболявания при които натрупването на радиоизотопа е по-ниско от колкото в нормална кост. Времето необходимо за разпределението на радиофармацевтика в костите е около 2-4 часа. След инжекцията е добре да пиете повече вода (1,5-2л.)

Самото изследването представлява скениране, което се провежда чрез апаратура, наречена гама камера. Продължителността му е около 20 минути. По пациента не трябва да има бижута, колани и др. метални части.

При някои изследвания е необходима поредица от скенирания, като инжектирането е след като сте позициониран на апарата секунди преди скенирането. Тези ранни фази позволяват да се проследи движението на изотопа в кръвоносните съдове и меките тъкани, преди натрупването им в костите.

Кога се прави изследването?
Изследването се прави при сериозни съмнения за карцином. Добре е след лечението на карцинома на всеки 2 години да се проследява за евентуални метастази в костите.

Харесахте ли статията? Споделете я с приятели!